ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ที่ต้องจารึก !

ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่

ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ในอดีต ที่ส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก !

ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ สำหรับภัยธรรมชาตินั้น เป็นภัยพิบัติ ที่ส่งกระทบต่อคน สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ จำนวนมาก สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางตรง เช่น ทรัพย์สิน หรือชีวิต เป็นต้น ส่วนทางอ้อม เช่น กระทบต่อจิตใจ เป็นต้น ซึ่งภัยพิบัตินั้น เกิดได้ทุกประเทศบนโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งในช่วงหลัง ๆ เราจะพบว่า ภัยพิบัตินั้น มีความรุนแรงอย่างมากกว่าเดิม และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในจำนวนแต่ละปี

ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก ในปัจจุบันนี้ มีสาเหตุจาก 2 อย่าง คือ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติแบบไหน แต่ขึ้นชื่อว่าภัยพิบัติ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น แน่นอนว่าต้องเกิดความเสียหายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอน และที่สำคัญคือ รุนแรงจนถึงการสูญเสียชีวิต ที่รุนแรงที่สุด ไม่ว่าใคร ๆ ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

ซึ่งสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ ที่ส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นจำนวนมากนั้น มีอยู่มากมายหลายที่ โดยเรานำเหตุการณ์ ที่เกิดความรุนแรงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลกมาให้ทราบกันซึ่งเป็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สรุป เนื้อหามาให้ทุกท่านอ่าน ที่มีแต่ความน่าสนใจ และเป็นใจความสำคัญ โดยจะมีภัยพิบัติอะไรบ้าง ? และเกิดในประเทศไหนบ้าง ? เรามาดูกันเลย

ภัยพิบัติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง และส่งผลเสียอย่างไร

สำหรับภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น แบ่งออกเป็นทั้ง 8 ประเภท เช่น

1. ไฟป่า : เป็นภัยพิบัติ ที่ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทำ โดยสาเหตุหลัก ๆ อาจจะมาจากจุดไฟบริเวณใกล้ป่า แล้วดับไฟไม่ทัน หรือประมาณจนทำให้ไฟลามไปบริเวณส่วนอื่น ๆ ของป่า หรือบางทีอาจจะมีการจุดไฟเผาป่า เพื่อหาของป่าในการดำรงชีวิต ซึ่งการทำอย่างนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผืนป่า และสัตว์ที่อาศัยในป่า ให้ไม่มีแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย

2. วาตภัย : เป็นภัยที่เกิดจากพายุที่มีลมแรงอย่างมาก ซึ่งการเกิดวาตภัย ส่วนมากจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นส่วนมาก ซึ่งในบางครั้ง อาจจะมีความรุนแรง ที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้

3. อุทกภัย : เป็นภัยที่เกิดจากน้ำ ที่มีปริมาณมากจนเกินไป จนเข้าท่วมที่อยู่อาศัย และผลผลิตทางเกษตร โดยอุทกภัย เป็นภัยที่ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างมาก และอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ เกษตรกร ซึ่งต้องสูญเสียผลผลิตทางเกษตรเป็นจำนวนมาก 

4. พายุฝนฟ้าคะนอง : เป็นภัยพิบัติ ที่มีลมที่รุนแรง และฝนที่รุนแรง โดยส่วนมากเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง จะก่อให้เกิดน้ำท่วมที่ฉับพลัน และมีความรุนแรงอย่างมาก ก่อให้เกิดน้ำท่วม ส่งผลต่อทรัพย์สิน และสินค้าเกษตร ซึ่งในบางครั้ง ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจจะเกิดน้ำป่า และดินถล่มได้

5. แผ่นดินถล่ม : เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก และเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มลงมา ซึ่งอาจจะรุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดผู้เสียชีวิตได้

6. แผ่นดินไหว : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จะต้องส่งผลต่อทรัพย์สินอย่างแน่นอน ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย โดยจะมากหรือน้อยนั้น จะขึ้นกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น และอาจจะส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตได้ และเรื่องสำคัญ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขึ้นในแต่ละครั้ง อาจจะก่อให้เกิดสึนามิได้ ถ้าเกิดบริเวณใกล้ทะเล หรือมหาสมุทร และมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง 

7. ทุกขภิกขภัย : เป็นภัยพิบัติ ที่เกิดจากความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดความแห้งแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ๆ ในประเทศไทย

8. คลื่นพายุซัดฝั่ง : เป็นอีกภัยพิบัติที่ส่งความรุนแรงไม้แพ้พายุฝนฟ้าคะนองเลย แต่จะมีน้ำทะเลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยน้ำทะเลจะซัดเข้าฝั่งด้วยความรุนแรง และสูงด้วย ในบางทีอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ 

สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย ในช่วงเวลาล่าสุด

โดยประเทศไทยนั้น เป็นอีกประเทศ ที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง แต่โชคดีของประเทศ ที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ในแต่ละครั้งนั้น มีความรุนแรงไม่มากจนเกินไป แต่ก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อทรัพย์สิน และสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งอาชีพที่สำคัญ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม ที่เป็นอาชีพหลักในประเทศไทย ที่มีคนทำเป็นส่วนมากของประเทศ ซึ่งภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ น้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยพิบัติ ที่ส่งผลต่ออาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด 

ซึ่งสำหรับประเทศไทย ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย2564 และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย2563 หรือ สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย 2562 ที่เกิดขึ้นล่าสุด ที่เกิดขึ้นนั้น และมีความรุนแรงนั่นก็คือ น้ำท่วม และแห้งแล้ง ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้ภัยพิบัติในครั้งนี้ มีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้ง ที่ต้องระวังทั้งทรัพย์สิน ไหนจะโรคต่าง ๆ ที่มาจากทางน้ำ และโรคที่มาจาก COVID-19 ที่ติดต่อคนสู่คนอีกด้วย ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นอีกปีที่รุนแรงอย่างมาก สำหรับคนไทยทุกคน ที่กว่าจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้

สถานการณ์ภัยพิบัติในอดีต ที่เกิดขึ้นในโลก ที่รุนแรงเป็นอย่างมาก ก่อความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

 

ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่

เกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยสึนามิครั้งนี้ มีความรุนแรงถึง ขนาด 9.0 ที่ถือว่าเป็นสึนามิ ที่รุนแรงมากเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลก ที่คร่าชีวิตมากกว่า 2 แสนคน โดยมีคนไทย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา และประเทศอื่น ๆ เป็นจำนวนกว่า 10 ประเทศ ที่ใกล้กับมหาสมุทรอินเดีย

พายุไซโคลนโบลา 

 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สรุป

เกิดในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ที่ประเทศบังกลาเทศ โดยความเร็วสูงสุดของพายุอยู่ที่ 130 ไมล์ต่อชั่วโมง (205 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3 แสนคน ซึ่งถือว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่มีความรุนแรงมาก และส่งผลต่อชีวิตคน และสัตว์เป็นจำนวนมหาศาล

แผ่นดินไหวที่มณฑลส่านซี 

 

ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1556 เกิดขึ้นในประเทศจีน เป็นแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกเป็นจำนวนมากกว่า 8 แสนคน โดยขนาดความรุนแรงนั้นไม่แน่ชัด แต่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ ให้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงประมาณ 8

น้ำท่วมจากแม่น้ำแยงซี 

 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย2564

เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ที่มีความรุนแรงมากที่สุดในโลก และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเหตุการณ์นี้ ได้เกิดขึ้นในปี 1931 เพราะฝนที่ตกลงมาอย่ารุนแรง โดยปริมาณฝนที่ตกลงมากกว่า 600 มิลลิเมตร ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมกว่า 180,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลย

เขียนบทความโดย : MP