สงครามเย็น กับการต่อสู้ระหว่าง 2 กลุ่มประเทศ

สงครามเย็น

สงครามเย็น หรือ The Cold War คือการต่อสู้กันระหว่างคน 2 กลุ่ม หรือสองกลุ่มประเทศที่ดันมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน เพราะว่ากลุ่มแรกก็คือพวกสหภาพโซเวียตและพันธมิตร ที่เรารู้จักกันว่าคือโลกตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าโลกคอมมิวนิสต์ กับอีกกลุ่มคือสหรัฐอเมริกาพวกพันธมิตรหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าโลกตะวันตกอย่างพวกโลกเสรีประชาธิปไตย ซึ่งสงครามเย็นนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลง ที่เรามักจะใช้ให้ ai วาดรูป ความทรงจำของภาพเหล่านั้นไว้

ในความเป็นจริง สงครามเย็นคือ สงครามของพวกที่มีอุดมการณ์ในการแย่งชิงความเป็นใหญ่ แต่มันเป็นสงครามที่ต้องต่อสู้กันทางจิตวิทยาคือไม่ได้ใช้กำลังอย่างกองทัพเข้าต่อสู้กัน แต่จะงัดเอางานวิจัยและการพัฒนาโครงสร้างทางการทหารไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่เป็นจำนวนมาก ทั้งหมดนี้หมายรวมไปถึงการแข่งขันในการออกไปสำรวจอวกาศอีกด้วยค่ะ

สงครามเย็นคือ

สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็น สงครามเย็น

ตามที่มีการวิเคราะห์กันมาแล้วว่า สาเหตุของสงครามเย็น ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สาเหตุสำคัญๆ ได้แก่

1.สาเหตุของสงครามเย็น อย่างแรกเกิดจากความขัดแย้งกันทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันของพวกชาติมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกา ที่เขาเป็นผู้นำโลกฝ่ายเสรี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกระบอบประชาธิปไตย อีกฝั่งก็คือ พวกสหภาพโซเวียตอย่างผู้นำโลกที่เป็นเผด็จการ และพวกนี้เขาก็จะเป็นพวกที่มีการปกครองในแบบคอมมิวนิสต์

2.สาเหตุของสงครามเย็น อย่างที่สองจะเป็นการแข่งขันความยิ่งใหญ่อย่างการแข่งกันแสดงแสนยานุภาพ ที่แน่นอนว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาวุธนิวเคลียร์

สาเหตุของสงครามเย็น

จากการแข่งขันอาวุธนิวเคียร์และแสดงแสนยานุภาพทำให้ก่อเกิดชนวนสงครามและ เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าสงครามเย็น

อันที่จริงชนวนของสงครามเย็น จะเกิดจากการที่ทาง โซเวียต ไม่ยอมถอนกำลังของเขาออกจากเยอรมันตามที่เคยมีการตกลงกันมาแล้วก่อนหน้านี้ จนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสงครามมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่าย

1.ฝ่ายแรกก็คือเป็นโลกเสรี อย่างสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อังกฤษ เวียดนามใต้ ไทย และเยอรมันตะวันตก

2.ฝ่ายที่สองก็จะเป็นพวกฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียต รวมไปถึงเกาหลีเหนือ เยอรมันตะวันออก เวียดนามเหนือ ออสเตรีย และประเทศอื่นๆ

3.เป็นฝ่ายที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่างพวก Nam คือ อินโดนีเซีย ยูโกสลาเวีย สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้น

จากสถานการณ์ของ สงครามเย็นคือ มักจะเกิดจากการดำเนินการของแต่ละพวก ในช่วงของสงครามเย็นและยังทำในวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายกลุ่มอำนาจที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ทำให้เกิดการโฆษณาชวนเชื่อ แถมยังให้การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และได้รับอิทธิพลทางการเมือง อย่างนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ทางทหารนำเอามาใช้เป็นต้นค่ะ

ด้วยความที่ทั้งสองขั้ว สงครามเย็นคือ ทำให้สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาทำให้สงครามเย็นเกิดขึ้นเป็นสามระยะ

  1.  คือระยะแรก
  2.  ระยะผ่อนคลาย
  3.  ระยะสุดท้าย

เมื่อมีการจัดระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นสงครามเย็นก็ยุติลง

New World Order คือการจัดระเบียบโลก ตอนทำให้สงครามเย็นก็ยุติลง ทำให้กลุ่มประเทศตะวันตก ที่มีอเมริกาเป็นแกนนำและประกาศนโยบายใหม่คือการจัดระเบียบโลกใหม่ ทำให้เกิดลักษณะที่สำคัญ 4 อย่างได้แก่

1.มีการเคารพเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

2.ทำให้เกิดการปกครองในแบบประชาธิปไตย

3.ทำให้เกิดระบบการค้าแบบเสรี

4.ต้องได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วย

ยังมีนโยบายที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ด้านนี้มักจะทำการดำเนินการควบคู่ไปกับการปกครอง ที่ต้องมุ่งเน้นให้ทางฝ่ายของรัฐบาลในแต่ละประเทศจะต้องบริหารงานภายใต้หลักกฎหมายที่มุ่งเน้นไปที่ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ จะต้องคิดถึงเรื่องสิทธิ์ และหน้าที่รวมไปถึงเสรีภาพของประชาชน

และการทำงานในทุกภาคส่วนจะต้องมีแต่ความโปร่งใส และเปิดโอกาสภาคของประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เป็นนโยบายสำคัญๆ เพราะต้องเน้นมาตรการที่ทำให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐและกล้าที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ทำให้สอดคล้องกัน กับระบบการค้าเสรีนั่นเอง

สัญลักษณ์ สงครามเย็น

สภาพการณ์ของโลกหลังสงครามเย็น

สัญลักษณ์ สงครามเย็นอย่างแรกในโลกปัจจุบันเป็นโลกของการกระชับความสัมพันธ์ตามเวลาและสถานที่ ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในยุคก่อนหน้า ซึ่งผลลัพธ์มักจะมาจากการถูกลดทอน จนแทบไม่มีความรู้สึกของเรื่องความแตกต่างและทำให้เกิดชั้นเชิงในระยะห่าง นั่นเป็นเพราะว่ามาจากผลของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นการสื่อสารสำหรับสังคมยุคใหม่

ประการที่สอง เมื่อเทคโนโลยีมีการสื่อสารที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแถมยังสะดวกและรวดเร็ว ทำให้พวกเส้นแบ่งต่างๆ ที่เคยชัดเจนเหล่านั้นเริ่มไม่มั่นคงอีกต่อไป ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่าพวกชาตินิยมทางไกลซึ่งบางทีก็คิดว่าเป็นพวกผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายและอื่นๆ กลายเป็น วิกฤตการณ์ สงครามเย็นที่น่าจับตามอง

สงครามเย็น สรุป กับเหตุการณ์ของสงครามเย็น ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

สงครามเย็น เหตุการณ์ ที่ถือว่าเป็น สัญลักษณ์ สงครามเย็นที่เกิดช่วงสงครามเย็นได้แก่ กำแพงเบอร์ลิน นั่นเป็นเพราะว่าฝ่ายตะวันตกต้องการให้มีการรวมเยอรมันเข้าไปไว้ด้วยกัน ทำให้ชาวเบอร์ลินตะวันตกและพวกพันธมิตรมี ผลกระทบของสงครามเย็น คือไม่สามารถเดินทางเข้ากรุงเบอร์ลินตะวันตกได้ ทำให้ในที่สุดอเมริกาก็เลยใช้วิธีการลำเลียงอาหารและติดต่อกับคนที่อยู่ในเบอร์ลินต้องติดต่อกันทางอากาศ

ในช่วงของสงครามเย็น นี้ยังมีการปฏิวัติในยุโรปตะวันออกและเป็น สัญลักษณ์ สงครามเย็นที่เกิดขึ้นกับ 5 ประเทศที่มีปัญหาทางการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ที่มักจะใช้กำลังเข้าต่อสู้ และสุดท้ายก็คือการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศทำให้มีนโยบายที่จะต้องผลักดัน ทางด้านเศรษฐกิจพร้อมกับการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองค่ะงานนี้ทางฝ่ายผู้นำคงต้องหา อาหารบํารุงสมอง มารับประทานกันเยอะๆ แล้วล่ะค่ะเพราะว่าแต่ละนโยบายมันหนักหนาจริงๆ