วิธีรอดจากน้ำท่วม โดยไม่ติดโควิด ต้องทำอย่างไร ? พร้อมวิธีรับมือ และวิธีปฏิบัติตัว

วิธีรอดจากน้ำท่วม

วิธีรอดจากน้ำท่วม โดยไม่ติดโควิด ต้องทำอย่างไร ?

วิธีรอดจากน้ำท่วม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถรู้ วิธีรับมืออุทกภัยได้ ซึ่งในนี้เราจะบอกถึง วิธีป้องกันน้ำท่วมบ้าน ยังรวมไปถึง การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดน้ำท่วม และผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมี วิธีการรับมือกับน้ำท่วมอย่างไร ไม่ให้ติดโรคโควิด 

วิธีรอดจากน้ำท่วม การปฏิบัติตัว เพื่อให้ปลอดภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วม 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างการเกิดอุทกภัย หรือภัยน้ำท่วม นั้นมีความเสี่ยง ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ เราจึงต้องเตรียมพร้อม รับมือและผ่านพ้น วิกฤตนี้ไปให้ได้ อย่างปลอดภัย วิธีการปฏิบัติตัว เมื่อต้องเจอกับ สถานการณ์น้ำท่วม

1. ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับถานการณ์น้ำท่วม อย่างต่อเนื่อง

2. เคลื่อนย้ายข้าวของต่าง ๆ ขึ้นที่สูง เพื่อลดความเสียหาย ที่เกิดแก่ทรัพย์สิน

3. มีเบอร์โทรฉุกเฉิน ของหน่วยงานต่าง ๆ

4. ศึกษาเส้นทาง อพยพไปที่ปลอดภัย ที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด หากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

วิธีรอดจากน้ำท่วม

5. ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ ให้เต็มอยู่เสมอ

6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่าง ๆ ให้พร้อมเสมอ เช่น น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทำอาหาร

7. หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเตรียมกระสอบทราย มาวางปิดช่องว่าง ที่น้ำจะสามารถ ไหลเข้ามาในบ้านได้

8. ให้นำรถยนต์ หรือยานพาหนะต่าง ๆ ไปจอดไว้ใน ที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง

9. หากต้องออกจากบ้าน ควรปิดเบรกเกอร์ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส และปิดบ้านให้ เรียบร้อยก่อน

10. ย้ายสัตว์เลี้ยงไป ไว้ในที่ปลอดภัย

11. เขียนกำกับที่เบรกเกอร์ ว่าตัวใดควบคุม การใช้ไฟฟ้าจุดใด

12. หากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไม่ควรขับรถ ฝ่าทางน้ำหลาก แต่ให้รีบออกจากรถ และขึ้นไปอยู่ ในที่สูงทันที

การปฏิบัติตัวระหว่างน้ำท่วม ควรทำอย่างไร ?

1. เมื่อบ้านถูกน้ำท่วม ให้รีบปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าทันที

2. เลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่เปียกน้ำ นอกจากว่าอุกรณ์นั้น แห้งสนิท ไม่ชำรุด

3. ระมัดระวัง สัตว์มีพิษที่ จะหนีน้ำ และเข้ามาในบ้าน เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ

4. ระวังการเกิดแก๊สรั่ว

5. ห้ามบริโภคของทุกสิ่ง ที่สัมผัสน้ำ เพราะอาจมีสิ่งปฏิกูล เชื้อโรคปะปนมากับน้ำ ให้ทำความสะอาด ของที่จำเป็นต้องใช้

6. ต้องขับถ่ายให้ถูกหลัก สุขาภิบาล โดยการใช้ส้วมเฉพาะกิจ ทำได้โดยการ นำถุงพลาสติก มาประยุกต์กับ เก้าอี้พลาสติก, กล่องกระดาษ หรือถังพลาสติก ที่เจาะรูไว้ ใช้ถุงครอบมิดชิด ถ่ายให้ลงถุง เมื่อเสร็จแล้วก็ ให้นำปูนขาว หรือขี้เถ้า ทำลายเชื้อ แล้วมัดถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค จากนั้นจึงรวบรวม รอไปกำจัด

ข้อควรระวังช่วงน้ำท่วม มีอะไรบ้าง ?

วิธีรอดจากน้ำท่วม

1. ไม่ควรเดินไปใน เส้นทางน้ำหลาก เนื่องจากอาจจะถูก น้ำพัดและสูญหายได้

2. ไม่ควรขี่จักรยานลุยน้ำ เนื่องจากอาจจะ มีหลุมหรือบ่อ ที่มองไม่เห็น และทำให้ได้ รับบาดเจ็บได้

3. ระวังสัตว์มีพิษ

4. ต้องระวังการใช้เตา เนื่องจากอาจจะ เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

5. สวมวัสดุป้องกัน, ถึงพลาสติก หรือรองเท้าบูท เวลาที่ต้องเดินย่ำน้ำ เพื่อไม่ให้ถูก ของมีคมบาด เพื่อไม่ให้ฉี่หนู หรือเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปในบาดแผล

6. ระวังแก๊สรั่ว

7. ไม่ควรเข้าใกล้ สายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

 สิ่งที่ควรทำหลังน้ำลด มีอะไรบ้าง ?

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อน เพราะมีหลายคน ที่กลับเข้าบ้านไป มักจะเกิดไฟฟ้าดูด

2. สำรวจความเสียหาย ของโครงสร้างบ้าน รวมไปถึงบริเวณรอบ ๆ เพื่อความปลอดภัย และควรซ่อมแซม

3. เตรียมสิ่งต่าง ๆ ก่อนจะ ล้างทำความสะอาดบ้าน เช่น อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย รองเท้ายาง ฯลฯ

4. ทำความสะอาดห้องครัว ขัดล้างคราบต่าง ๆ เพราะเนื่องจากมี น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อาจเกิดเชื้อราได้

5. เพื่อการขจัดคราบได้ง่าย ควรทำความสะอาดทันที หลังจากที่น้ำลด

6. ตรวจสอบและปรับปรุง ดูแลห้องส้วม หลายกรณีที่ เมื่อน้ำลดแล้ว ส้วมอุดตัน หรือเกิดส้วมเต็ม

7. เสื้อผ้าควรซักให้สะอาด และต้องผึ่งให้แห้ง ก่อนนำมาใช้ และรวมไปถึง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

8. ควรคัดแยกขยะ หรือแยกของที่ ยังทำความสะอาด แล้วนำกลับมา ใช้ได้ดังเดิม ส่วนขยะก็ควร แยกทิ้งให้เหมาะสม

จะรอดจากสถาณการณ์น้ำท่วม ที่ยังมีการเกิดโรคระบาดโควิด ได้อย่างไร ?

วิธีรอดจากน้ำท่วม

1. ต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย สุขลักษณะ และสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ รวมไปถึงโรคโควิด จัดระบบถ่ายเทอากาศ ทำความสะอาดพื้นผิว จัดการผู้คน ไม่ให้เกิดความแออัด

2. จัดการผู้คน ที่อยู่ในศูนย์อพยพ มีความปลอดภัย โดยกลุ่มแรกก็คือ ประชาชนหลบภัยน้ำท่วม โรคระบบทางเดินหายใจ ที่อาการคล้ายโควิด ต้องแจ้งอาสาสมัคร หรือบุคลากรสาธารณสุข เพื่อไปตรวจ และรักษาอย่างเหมาะสม

แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ ไม่มีอาการ หรือความเสี่ยงใด ๆ ต้องให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโควิด ที่มีการประยุกต์ ให้สอดรับกับ สถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งนั่นก็คือ การป้องกันโรคติดต่อ ที่อาจจะมากับน้ำ และอาหาร เลี่ยงการสัมผัส ปาก ตา จมูก ใบหน้า โดยทำการล้างมือบ่อย ๆ

กินสุกร้อน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน รักษาระยะห่าง แยกกันกินอาหาร ใส่หน้ากาก ลดจับกลุ่มพูดคุย ควรดูแลรักษา สุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ บุคคลที่เป็นคน ที่เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต้องประเมินตนเอง หากมีอาการคล้ายโควิด ควรหยุดพักก่อน ทำตามมาตรการป้องกัน ตนเองตลอดเวลา นั่นจทำให้ เป็นการป้องกันตนเอง และประชาชนที่ประสบภัยด้วย