ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ !!

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาภัยพิบัติที่คุณควรรู้ !!!!

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งที่น่ากลัว ที่สุดที่เรา ไม่สามารถหลีกเลี่ยง และควบคุมได้เลย คือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความน่ากลัวของ มันนั้นสามารถ สร้างความสูญเสีย ให้กับมนุษย์ สัตว์ และโลก ได้อย่างมากมายมหาศาล ซึ่งเรามีความ จำเป็นที่จะต้อง รับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึง

การป้องกันและ การเอาตัวรอด จากภัยธรรมชาติ เหล่านี้เพื่อการ ปรับตัวและการ อยู่รอดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเว็บไซต์ของเรา จึงได้ทำการ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอัพเดทข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทางธรรมชาติจาก ทั่วโลกไว้ให้คุณ ได้รู้และรับทราบก่อนใคร !!!

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความร้ายแรงที่เราต้องเผชิญ !!!!

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โลกของเรามี การเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วเนื่อง จากมีประชากร เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้ม ว่าจะเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนอก จากการเพิ่มขึ้น ของประชากรแล้ว เนื่องจากความต้อง การของมนุษย์ที่มี อย่างไม่สิ้นสุด

มนุษย์จึงมีการ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มากมายในการ ดำรงชีวิตโดย ที่มนุษย์เราไม่ คำนึงถึงผลกระทบ ที่ตามมาอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น การตัดไม้ การระเบิดหิน เพื่อทำเหมืองแร่ โรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง เหล่านี้ส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกอย่างมาก เช่นกันเพราะการ ปลูกสร้างต่าง ๆ

ต้องใช้ทรัพยากรของโลก ไปอย่างมากมาย แต่ในทางตรง กันข้ามแล้วทรัพยากร ของโลกเรากลับ มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งนั้นทำให้ ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรมลงอย่าง รวดเร็วจนน่าตกใจ และทำให้โลก เกิดสิ่งที่น่าหวาดกลัว เกิดขึ้นโดยที่เรา คาดไม่ถึงเชียวล่ะ นั่นก็คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ !!!

ปรากฏการณ์จาก ฝีมือของมนุษย์ !!!

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นั้นเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเอง และยังเกิดขึ้นจาก ฝีมือของมนุษย์ด้วย โดยทั้งนี้เกิด จากการดำเนิน ชีวิตต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้เทคโนโลยี การอุปโภค การบริโภค การใช้ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้างอาคาร โรงงานอุสหกรรม รวมไปถึงการ ที่เราใช้เครื่องมือ

ในการอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ได้ กล่าวมาเหล่านี้ ส่งผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นจึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้โลก ของเราเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาตินั่นเอง 

ซึงภัยพิบัติ ทางธรรมชาติก็ แตกต่างกันไป หลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางอย่างก็ มีความรุนแรงน้อย แต่บางอย่างก็ มีความร้ายแรงมาก จนก่อให้เกิด ผลกระทบที่ รุนแรงไม่ว่า จะต่อทรัพย์สิน

หรือต่อชีวิตซึ่ง เว็บไซต์ของเรา ก็ได้ยกตัวอย่างคร่าว ๆ เกี่ยวกับข้อมูล ของภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ มาบอกให้คุณ ได้รับทราบกัน ไม่ว่าจะเป็น..

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่เคย เกิดขึ้นมาก่อน !!!

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่เคยเกิด ขึ้นมาก่อนเช่น สภาวะโลกร้อน ภาวะปะการังฟอกขาว ปรากฏการณ์ลานีญา ปรากฏการณ์เอลนิโญ การเกิดพายุ การเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งภัยพิบัติ ธรรมชาติเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ทุก เวลาโดยที่เรา ไม่ทันได้ตั้งตัว เช่น..

ภาวะโลกร้อน 

เป็นภาวะที่ โลกของเรากำลัง เผชิญกันอยู่ตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะ มีการรณรงค์ กันแล้วบ้างแต่ ภาวะนี้ก็ไม่มี ท่าทีว่าจะ ลดน้อยลงเลย แต่กลับรุนแรง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะนี้ เกิดจากการที่อุณภูมิ เฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นเกิดจาก ภาวะเรือนกระจก หรือ Green house effect สาเหตุก็เกิด

มาจากมนุษย์ฝีมือ ของมนุษย์เอง โดยการเผาเชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง กระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการกระทำ เหล่านี้ได้มีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดภาวะ โลกร้อนขึ้นนั่นเอง

ภาวะปะการังฟอกขาว

เกิดจากการที่ ปะการังสูญเสีย สาหร่ายเซลล์เดียว ซึ่งรงควัตถุ ของสาหร่ายเซลล์เดียว นั้นทำให้เกิด สีของปะการัง ซึ่งทั้งปะการัง และสาหร่ายเซลล์เดียว มีการอาศัยแบบ พึ่งพากันเมื่อ สาหร่ายเซลล์เดียว มีน้อยทำให้ ปะการังไม่ได้รับ สารอาหารที่เพียงพอ ทำให้อ่อนแอ และอาจตายได้

ปรากฏการณ์เอลนิโญ

เป็นปรากฏการณ์ ที่กระแสน้ำอุ่น พัดเข้ามาแทนที่ ของกระแสน้ำเย็น บริเวณชายฝั่ง เอกวาดอร์ เปรูและชิลีตอนเหนือ ซึ่งเป็นเส้นศูนย์สูตร ของมหาสมุทร แปซิฟิกตะวันออก

ทำให้กระแสน้ำ ด้านล่างนั้นไม่ สามารถวน ขึ้นมาที่พื้นผิว ของน้ำทะเลได้ ทำให้ผิวน้ำ ของทะเลมี อุณหภูมิสูงขึ้น และลอยตัวขึ้น กลั่นตัวเป็นเมฆฝน ที่บริเวณนั้นมี พายุและฝนตกมาก

ปรากฏการณ์เอลนิโญ ปรากฏการณ์ลานีญา

ปรากฏการณ์ลานีญา

ซึ่งปรากฏการณ์นี้ ตรงข้ามกับปรากฏการณ์ เอลนิโญอย่างสิ้นเชิง คือ อุณหภูมิผิวน้ำ ของมหาสมุทร แปซิฟิกกลาง และตะวันออกมี ค่าต่ำกว่าปกติ ซึ่งอยู่ในบริเวณ เส้นศูนย์สูตรซึ่ง ลมสินค้าของ ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการพัด อยู่เป็นประจำ ในแปซิฟิกเขตร้อน มีกำลังแรง มากกว่าปกติ

จึงพัดผิวน้ำทะเล ที่มีอุณหภูมิ อุ่นจากแปซิฟิก เขตร้อนตะวันออก ไปสะสมอยู่ที่ แปซิฟิกเขตร้อน ตะวันตกยิ่งขึ้น นั่นยิ่งทำให้ ผิวของน้ำทะเล มีอุณหภูมิ ที่สูงขึ้นและ ระดับน้ำทะเล ที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก

และนั่นทำให้ แปซิฟิกเขตร้อน ตะวันตกเผชิญ กับพายุและฝน ตกมากซึ่งใน ทางตรงกันข้าม แปซิฟิกเขตร้อน ตะวันออกกลับ ต้องเผชิญกับภาวะ ความแห้งแล้งที่ รุนแรงมากขึ้นไปอีก 

รู้ก่อน เรียนรู้ก่อน ปรับตัวได้ก่อน แก้ไขและป้องกันได้ก่อน !!!

ภัยพิบัติธรรมชาติ

และนี่ก็เป็น เพียงส่วนหนึ่งของ ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติที่เกิด ขึ้นจริงในโลก ของเราซึ่งนั่น เป็นสิ่งที่เราต้อง เผชิญอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้นั่นยัง ไม่รวมถึงภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนของธรรมชาติ เช่น พายุ ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก แผ่นดินไหว โคลนถล่ม ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม ไฟป่า เป็นต้น

ซึ่งสำหรับใคร ที่ไม่อยากพลาด ข่าวสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ทางธรรมชาติแล้วล่ะก็ ติดตามเราที่นี่ เว็บไซต์ที่ติดตาม ทุกการเคลื่อนไหว ของสิ่งที่เกี่ยว กับธรรมชาติที่ คุณไม่ควรพลาด !!!!