กำแพงเมืองจีน กำแพงที่ยาวที่สุดในโลก อีกทั้งยังเก่าแก่เกือบสามพันปี

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู

กำแพงเมืองจีน ถือว่าเป็นกำแพง ที่ยาวที่สุดในโลก อีกทั้งยังเก่าแก่ เกือบสามพันปี คนส่วนใหญ่อาจเคยได้รู้ความเป็นมา ที่จิ๋นซีฮ่องเต้ คือผู้ริเริ่มให้สร้าง กำแพงเมืองจีน ซึ่งแท้จริงแล้ว จิ๋นซีฮ่องเต้ไม่ใช่คนแรก และก็ไม่มีแค่คนเดียว ที่สร้างกำแพงเมืองจีน ซึ่งกำแพงเมืองจีน ได้รับการก่อสร้างขึ้นมา อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาสามพันปีที่ผ่านมา

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน กลุ่มคนโบราณ เคยพูดเอาไว้​ ถ้าไม่มีกำแพง งานจิตรกรรม หรือสิ่งของที่สำคัญ ๆ อย่างอาวุธก็อาจจะ ไม่ได้เกิด หากคนไหนเคยเล่นเกมที่ชื่อว่า Age of Empires คงจะพอเข้าใจได้ดี

เนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญ ของกำแพงก็คือ มีไว้ในการป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นบุกเข้ามา ในพื้นที่ของเรา และมาทำร้ายรวมถึงขโมยทรัพย์สิน ของเราไปได้

เมื่อมีกำแพงเกิดขึ้น ผู้ที่อยู่หลังกำแพงนั้น จะสามารถใช้ชีวิต ทำงานอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องมาระวัง ว่าจะต้องลุกขึ้นต่อสู้ ผู้ที่บุกรุกอยู่ตลอดเวลา วิถีชีวิตของผู้คนจึงเริ่มดำรงต่อไปได้

กําแพงเมืองจีน ตั้งอยู่เมืองใด สาเหตุของการสร้าง กำแพงเมืองจีนนั้น ความจริงนั้นก็มาจากการ การดำรงชีวิตที่ยึดติดของชาวฮั่น ในยุคนั้นถือว่าชาติพันธุ์หลัก ในประเทศจีน โดยชาวฮั่นที่มีบ้านติดอยู่ จะสร้างกำแพงขึ้นเพื่อป้องกัน การรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อน ทางโซนภาคเหนือ ตลอดช่วงสามพันปีที่ผ่านมา

ย้อนไปประมาณสองหมื่นปี ทางแม่น้ำหวง ที่ปัจจุบันนั่นคือ จงหยวน

จงหยวน มีการดำรงชีวิตแบบสร้างอาณาเขตเกิดขึ้นขึ้น เพราะว่าผู้คนรู้จัก วิธีการทำการเกษตร การทำไร่นาที่เป็นอาณาเขตของตน นั่นหมายความว่า ผู้คนในยุคนั้นเรื่มที่จะ อาศัยกันอยู่เป็นที่เป็นทางด้วย

ส่วนพื้นที่จากเอเชียกลาง ไปสู่ราบสูงมองโกล นั่นคือภูมิภาคที่ไม่มีแม่น้ำใหญ่ ๆ ไหลผ่าน จึงไม่ค่อยมีน้ำมากนัก มีแต่ทุ่งหญ้า ทำการเกษตรไม่ค่อยดี คนที่อยู่ภูมิภาคนี้ จึงไม่สามารถอาศัยอยู่ อยู่พื้นที่เดิมไปตลอดได้ ต้องพาสัตว์เลี้ยง โยกย้ายที่อยู่อาศัย จึงเป็นที่มาของการ ดำรงชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อน

กำแพงเมืองจีน

ถึงแม้มนุษย์บนโลกใบนี้ จะมีการดำรงชีวิตหลาย ๆ แบบ กําแพงเมืองจีน แผนที่ ซึ่งมนุษย์จะมีสิ่งที่เหมือนกัน อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ความต้องการของมนุษย์ ที่ไม่มีจำกัด ถึงแม้ทรัพยากรบนโลกนี้ จะมีอยู่อย่างจำกัด การแย่งชิงกันเพื่อให้ได้ทรัพยากร

จึงเป็นที่มาสงคราม ระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ฝ่ายที่ชนะในสงคราม ก็จะรวมชนเผ่าอื่น อีกทั้งผู้นำชนเผ่าที่ชนะ ยังมีอำนาจ และขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ในช่วง 1500 ปี ในจงหยวนได้ขยายอาณาจักร ของชนเผ่าฮั่น ทั้งก่อตั้งราชวงศ์ซาง และราชวงศ์โจวตั้งขึ้นมา ขณะเดียวกันในพื้นที่ ทุ่งนาฝั่งทางเหนือ เพราะว่าแต่ละชนเผ่ามีการ ย้ายที่อยู่อาศัยเป็นประจำ ทำให้ไม่สามารถควบคุม ที่เป็นระบบเหมือนอาณาจักรได้

คำว่า หัว ที่แปลว่า ชาวฮั่น ส่วนคำว่า หยี แปลว่า ชนเผ่าอื่น ๆ โดยความคิดนี้แปลตรงตัว ก็คือ การแบ่งแยกของชาวฮั่น จากกลุ่มคนอื่น ๆ ชาวฮั่นมองว่า บริเวณลุ่มแม่น้ำ หรือจงหยวนนั้น คือแกนกลางของโลก ซึ่งโลกนี้ต้องถูกปกครองจากชาวฮั่น เนื่องจากอารยธรรมของชาวฮั่น คืออารยธรรมที่ดีที่สุด

พูดถึงชนเผ่าที่ ใช้ภาษาอื่น ๆ รวมถึงการดำรงชีวิตแบบอื่น นั้นเป็นเมืองที่ไม่มีอารธรรม เป็นพวกป่าเถื่อน หากเดินทางมาถึงจงหยวน ก็ต้องมีเครื่องบรรณาการมาด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ผู้คนภายนอกไม่ควร จะทำการอะไร ที่ส่งผลให้สะเทือน การดำรงชีวิตและอารยธรรมของ ชาวฮั่น อีกด้วย

กำแพงเมืองจีน

ในสมัย ชุนชิว-จ้านกั๋ว ถือว่าคือยุคที่มีหลาย ๆ นครรัฐทำสงครามกันเยอะมาก

ผู้นำแต่ละคนมีความพยายาม จะขยายอาณาเขต ทำสงครามชนะเมืองต่าง ๆ อีกทั้งพยายามก่อตั้ง ตัวเอง ให้เป็นผู้ปกครองสูงสุดในแผ่นดิน บรรดาผู้นำเริ่มสั่งสร้าง กำแพงกั้นระหว่างเมือง

เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก จากข้าศึกของเมืองอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรก็มีอย่างจำกัด ทางฝั่งภาคเหนือ ส่งผลให้กลุ่มคนเร่ร่อน มีการขยายอาณาเขต ย้ายวิถีชีวิตลงมาสู่ ลุ่มแม่น้ำหวงเช่นกัน

เรียกได้ว่าชนเผ่าพวกนี้ มีวิธีการรบที่ชำนาญมาก เนื่องจากมีการต่อสู้แย่งชิง อาหารกันในทุ่งหญ้า ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ด้วยความที่ต้องทำสงคราม อยู่ตลอดเวลา เพื่อแย่งชิงอาหารกัน ผู้คนในชนเผ่าเร่ร่อน เรียกได้ว่าคือนักรบทั้งหมด

ส่วนผู้คนที่เป็นประชากร ซึ่งเป็นชาวฮั่น ส่วนใหญ่จะทำไร่นา เลี้ยงสัตว์อยู่ในอาณาเขตของตัวเอง และอยู่ในการปกครอง ของเจ้าเมืองโดยตลอด เมื่อไปต่อสู้กับชนเผ่าเร่ร่อน ย่อมจะต้องผ่ายแพ้แน่นอน

กําแพงเมืองจีน อารยธรรม พื้นที่ที่มีอาณาเขต อยู่ใกล้พื้นที่ชนเผ่าเร่ร่อน ที่อยู่ฝั่งทางเหนือ อย่าง เมืองฉิน เมืองจ้าว และเมืองเยี่ยน ต้องพยายามหาสิ่งที่ป้องกัน ซึ่งแต่ละเมือง มีการก่อสร้างกำแพงติดกับชายแดน เพื่อป้องกันการบุกรุก จากกลุ่มคนที่อยู่ติดชายแดน ป้องกันชนเผ่าเร่ร่อน เข้ามาบุกรุกพื้นที่ จึงเป็นต้นกำเนิด ของกำแพงเมืองจีน

231 ปีก่อนคริสตกาล ผู้ปกครองเมืองฉิน รบชนะเจ้าเมืองอื่น ๆ จึงตั้งจักรวรรดิฉินขึ้นมา และสถาปนาตัวเอง เป็นฮ่องเต้คนแรก ของประเทศจีน หรือที่เรียกว่าจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งราชวงศ์ฉินเป็นสมัยต้น ของประเทศจีน ซึ่งสามารถรวมอำนาจ การปกครองอาณาเขตผืนใหญ่ ไว้ในการปกครองฮ่องเต้คนเดียว

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มคนที่เร่ร่อน ฝั่งทางทิศเหนือ มีการร่วมกันสร้างราชวงศ์ที่ชื่อว่า ซฺยงหนู ซึ่งอำนาจของซุยงหนู ส่งผลให้ จิ๋นซีฮ่องเต้ กังวลมากกว่าเดิม เนื่องจากประเมินเหตุการณ์ได้ว่าซฺยงหนู มีความสามารถที่จะ ทำลาย จักรวรรดิฉิน ได้ จึงต่อสู้กับซฺยงหนู ขับไล่กลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนให้ออกไป

จากนั้นนำผู้คน เคลื่อนย้ายกำแพงที่เมืองจ้าว กับเมืองเยี่ยนก่อตั้งขึ้น ในยุคจ้านกั๋ว มาเชื่อมกับกำแพงของรัฐฉิน ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้าง กำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในตำนานประเทศจีน จนได้ฉายาว่า กำแพงยาวหมึ่นลี้ ในภาษาจีนก็คือ ว่านหลี่ฉางเฉิง นั่นหมายถึงกำแพงเมืองจีนนั่นเอง

กำแพงเมืองจีน

ในภายหลังราชวงศ์ฉินพังลง จักรพรรดิฮั่นโกโจว ฮ่องเต้ที่ได้สร้างราชวงศ์ฮั่น พากำลังคนเข้าต่อสู้กับซฺยงหนู แต่ก็แพ้อย่างราบคาบ

ราชวงศ์ฮั่น ยังไม่มีทางที่จะเกณฑ์แรงงาน เพื่อก่อสร้างกำแพงต่อได้แล้ว ทำให้ต้องใช้ความพยายามอื่น ที่จะป้องกันการบุกรุกจากซฺยงหนู ดังนั้น จักรพรรดิฮั่นโกโจว ได้แก้ปัญหาโดย ใช้วิธีการทางการทูต เรียกได้ว่าเป็นวิธี ที่ได้ผลดีมาก ๆ ด้วยวิธีการ แต่งงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เพราะได้คาดการณ์แล้วว่า ไม่สามารถสู้รบให้ชนะได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ฮ่องเต้ยุคแรก ของสมัยราชวงศ์ฮั่น มีการนำหญิงสาวและของขวัญ เพื่อแลกกับอิสระกับซฺยงหนู มีอีกสิ่งที่ผู้นำชาวฮั่น ไม่สามารถควบคุมได้ ก็คือ กลุ่มชนเผ่าเร่ร่อน ที่มีวิถีชีวิตไม่เหมือนกับชาวฮั่น ที่อยู่ภายใต้การปกครอง อย่างมีระบบได้ ในอาณาเขตแต่ละชนเผ่า ก็อยู่กันห่างไกล

ผู้ปกครองซฺยงหนูไม่สามารถ ที่จะปกครองได้ อย่างทั่วทุกมุมของพื้นที่ ทำให้มีชนเผ่าต่าง ๆ ที่ติดอยู่ตามชายแดน ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครอง ของเจ้าเมืองไหนจริง ๆ ก็ยังคงเข้ามา บุกรุกพื้นที่ของชาวบ้าน และสร้างความไม่สบายใจ ให้กับชาวฮั่นอยู่เป็นระยะ ๆ

เมื่อถึงยุคจักรพรรดิฮั่นอู่ ที่ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ เช่นนี้อีกต่อไป ได้เกณฑ์ทหารไปต่อสู้กับซฺยงหนู อีกทั้งได้มีการส่งทูต ไปยังประเทศทางตะวันตก และขอพันธมิตรช่วยทำสงครามกับซฺยงหนูอีกด้วย

อีกเรื่องที่น่าสนใจ ก็คือได้มีการซ่อมบำรุง และสร้างกำแพงเมืองจีน เพิ่มเติมขึ้นมาอีก จึงเกิดกำแพงเมืองจีนที่สมบูรณ์ การสร้างที่อยู่ในยุคราชวงศ์ฮั่น มีความยาวเกินสองหมื่นกิโลเมตร ถือว่าเป็นยุคที่มีการสร้าง กำแพงที่ยาวที่สุดเลยก็ว่าได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:เกร็ดความรู้รอบตัว

เกร็ดความรู้ทั่วไป

ติดต่อเรา: @UFA-X10

เรียบเรียงโดย อลิซ